Armatury svítidel

Vyrábíme hotové armatury svítidel podle vašich požadavků. Ve spolupráci s vaším oddělením designu se společnost Culobel postará o získání součástí, výlisky budou vyrobeny vnitropodnikově a nakonec v boxu dodány vám. Stručně řečeno, jde o kompletní řešení s otevřenou komunikací.

 

image-4 image-5 image-6