Tlakové nádoby

Oddělení tlakových nádob je nejdůležitějším a nejrychleji rostoucím odvětvím v naší společnosti a poskytuje řadu tlakových nádob pro různé použití, ale se zaměřením na konkrétní přizpůsobení podle požadavků zákazníků. Tlakové nádoby v malých či velkých sériích od 0.75 l do 200 l nejsou pro Culobel žádným problémem.

 

image-50 image-31 image-10

 

Společnost Culobel vyrábí různé typy tlakových nádob:

  •  Zásobníky
  • Horizontální a vertikální tlakové nádoby
  • Odlučovače olejů
  • Tlakové nádoby pro systémy se stlačeným vzduchem / brzdové systémy
  • Tlumiče

 

image-14 image-12 image-19

 

Všechny nádrže mají certifikát CE a vyhovují přísným požadavkům směrnice EU pro tlaková zařízení (PED 97/23/EEC).

 

Společnost Culobel má všechny potřebné inženýrské znalosti pro vývoj nových tlakových nádob v souladu s evropskou legislativou (PED) a s nejlepší technikou svařování. Výroba probíhá s vysokým stupněm automatizace.

 

Komponenty, z kterých jsou nádrže vyrobeny, zhotovuje společnost Culobel vnitropodnikově. Náročné hluboké tažení je již dlouho naší specialitou. Víka jsou tvarována pomocí našich hydraulických lisů do 600 tun. Další komponenty, jako jsou spoje, potrubí, armatury, spony, ventily jsou též dodávány.

 

image-17 image-13 image-11

 

Po důkladném očištění a odmaštění jsou jednotlivé součásti svařeny k sobě pomocí svařovacích robotů, které mohou pracovat současně na čtyřech výrobních stanovištích.

 

Sestavené nádrže jsou důkladně přezkoušeny pomocí stlačeného vzduchu o tlaku do 65 bar na zkušebních stolicích, vyvinutých naší společností. Pokud je zkušební tlak vyšší, jsou nádrže z bezpečnostních důvodů hydraulicky testovány na těsnost.

 

Společnost Culobel vám nabízí různé možnosti povrchové úpravy. Jednoduchý stříkaný lak, práškování, nebo nanesení vysoce kvalitní polyesterové vrstvy; všechny tyto technologie jsou možné. Nádrže dokončíme podle vašich požadavků.