Zajišťování zdrojů a obch

Naše strategie zajištění zdrojů opět odráží naši touhu po „Global Excellence“. Abychom mohli stále zvyšovat svou konkurenceschopnost, zorganizovali jsme „zajišťování zdrojů“ tj. všechny položky, které sami nevyrábíme, získáváme jak z Číny tak ze střední/východní Evropy. To nás staví do pozice, v níž dokážeme udržet naše ceny konkurenceschopné v celosvětovém měřítku. Aktivně vyhledáváme komponenty „soustružení a frézování“, měděné trubice, ventily, odlitky… veškeré prvky, které můžeme začlenit do většího celku.

 

Naše snaha o „globální řešení“ nás dále inspirovala k „obchodování“. Nabízíme našim zákazníkům tuto dodatečnou službu: možnost koupit podobné součásti přímo od našich partnerů v Číně a/nebo střední/východní Evropě. Tímto způsobem získají naši zákazníci přímou konkurenční výhodu, a to prostřednictvím asistence od Culobel CN a Culobel CZ.