This website uses cookies. By continuing to browse this website, you are agreeing to the use of cookies. More information
OK
Divize

Oddělení lisování a hlubokého tažení

Naše výrobní oddělení mají ve vybavení více než 50 mechanických a hydraulických lisů s kapacitou do 600 tun. Máme k dispozici mechanické lisy s vinutím pásu až do 800 mm šířky a maximální tloušťkou pásu až do 10 mm.

 

Oddělení tlakových nádob

Naše oddělení tlakových nádob je nejdůležitějším a nejrychleji rostoucím odvětvím v naší společnosti a poskytuje řadu tlakových nádob pro různé použití, ale se zaměřením na konkrétní přizpůsobení podle požadavků zákazníků. Tlakové nádoby v malých, či velkých sériích od 0.75 l do 200 l nejsou pro Culobel žádným problémem.

 

Oddělení montáže

Součásti z naší vlastní výroby jsou sestavovány do konečného výrobku, spolu s komponenty zakoupenými společností Culobel nebo s těmi, které byly dány k dispozici zákazníkem.

 

Oddělení armatur svítidel

Vyrábíme hotové armatury svítidel podle vašich požadavků. Ve spolupráci s vaším oddělením designu se společnost Culobel postará o získání součástí, výlisky budou vyrobeny vnitropodnikově a nakonec vám budou dodány v boxu. Stručně řečeno, jde o kompletní řešení s otevřenou komunikací.

 

Oddělení výroby raznic

Oddělení výroby raznic má více než 80 let zkušeností v oblasti navrhování a konstrukce všech typů raznic. Ohledně konstrukce raznic se můžeme spoléhat na svou vlastní výrobnu. Také úzce spolupracujeme s vybranými evropskými a čínskými výrobci raznic.